Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11-12-2015

Σας καλούμε την 11η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: 

1.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποχιονισμός και αντιπαγετική προστασία οδών ΤΚ της Δ.Ε. Σκιρίτιδας»

2.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποχιονισμός και αντιπαγετική προστασία οδών ΤΚ της Δ.Ε. Λεβιδίου»

3.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποχιονισμός και αντιπαγετική προστασία οδών πρόσβασης για το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου»

4.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποχιονισμός και αντιπαγετική προστασία οδών ΤΚ Βαλτετσίου και Τεγέας»

5.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποχιονισμός και αντιπαγετική προστασία οδών ΤΚ Μαντινείας και Κορυθίου»

6.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας» Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό και αντιπαγετική προστασία οδών Δ.Ε. Τρίπολης»

7.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας «Απομάκρυνση ξεριζωμένων δένδρων από τις ΔΕ του Δήμου Τρίπολης»

8.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποχιονισμός και αντιπαγετική προστασία οδών Τ.Κ. Φαλάνθου Τρίπολης»

9.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την  εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση  του έργου : «Τοποθέτηση προειδοποιητικών σηματοδοτών στις εισόδους της Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»

10.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την  εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση  του έργου : «Τοποθέτηση προειδοποιητικών σηματοδοτών στις εισόδους της Τ.Κ. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης»

11.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την  εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση  του έργου : «Κατασκευή πεζοδρόμων στην Δ.Ε. Τρίπολης»

12.  Αποδοχή χορηγίας της εταιρείας ΕΛ. ΤΕΧ.  ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

13.  Απαλλαγή υπολόγου για καταβολή δαπανών  μεταφοράς πέντε  νέων διαδρομών για το δημοτικό κολυμβητήριο

14.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την  εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση  του έργου : «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων μεταξύ των ΟΤ 738-739 στην Π.Ε. Σταδίου  της Δ.Ε. Τρίπολης»

15.  Συνδρομές

16.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου και αποψίλωση χόρτων σε Δημοτικούς Χώρους στην περιοχή Αγία Τριάδα του Δήμου Τρίπολης»

17.  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Καρδαρά

18.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Βουνού.

19.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ασέας.

20.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Παλαιόπυργου.

21.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αθήναιου.

22.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αλωνίσταινας.

23.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μαινάλου.

24.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κερασταρίου.

25.  Έγκριση δαπανών  που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ορχομενού.

26.  Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή  του Ετήσιου τέλους χρήσης 2015 του αριθμού πολυμεσικής πληροφόρησης 19040» 

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                               ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181