Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση Δ.Σ. 25-01-2016

Σας καλούμε την 25η  Ιανουαρίου  2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες διοργάνωσης και πραγματοποίησης εκδήλωσης για την προβολή της εκστρατείας FREEMOBILITY 2015-2016.
 3. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην πλ. Πετρινού στην Τρίπολη από 5/12/2015 έως 4/1/2016.
 4. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2015 και Πρωτοχρονιάς 2016.
 5. Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου από το Δήμο για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
 6. Μεταφορά θέσης λαϊκής αγοράς.
 7. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 8. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 9. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 2014.
 10. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 11. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 12. Δωρεάν παραχώρηση χώρου του 15ου Νηπιαγωγείου Τριπολης.
 13. Εκμίσθωση οικίας Ηλικόπουλου στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
 14. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και αναπληρωματικών αυτών ως μελών της επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας κάτω των 5.869,41€ ύστερα από κλήρωση.
 15.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 299/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2016».
 16. Έγκριση 1ου (Τελικού Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Μανθυρέας».
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ το έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ».
 18. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 για την τακτοποίηση των συνεχιζόμενων έργων – ενεργειών έτους 2016.
 19. Καθορισμός κατανομής χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2016.
 20. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο) ιδιοκτησίας Καλοπήτα Αριστείδη του Ιωάννη που βρίσκεται επί της πλατείας Αγ. Βασιλείου 38 στην Τρίπολη.
 21. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης στην συμβολή των οδών Αλεού και Ανωνύμου μεταξύ των Ο.Τ. 13-14-13β.
 22. Ορισμός μαρτύρων για ένορκες καταθέσεις προς απόδειξη κυριότητας ακινήτου «Παιδικών Κατασκηνώσεων» στη θέση Ατσίγγανος στο Παράλιο Άστρος.
 23. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΕ Τρίπολης.
 24. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων χρήσης Ισολογισμού-Απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2014.
 25. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 26. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 27. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών.
 28. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (παιδικές κατασκηνώσεις, κοινωνικό παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η. κτλ) και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ..
 29. Έγκριση ηλεκτροδότησης πίλαρ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Ζευγολατιού.
 30. Αποδοχή παραίτησης κ. Ρέκκα Γεώργιου και αντικατάστασή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΤ.
 31. Επιστροφή ποσού.
 32. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 33. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Τ.Κ. Νεστάνης».
 34. Παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο Φίλων Εθνικών Ομάδων Ν. Αρκαδίας «Ο Γέρος του Μωριά».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ