Πρόσκληση Δ.Σ. 10-02-2016

Σας καλούμε την 10η  Φεβρουαρίου  2016  ημέρα Tετάρτη και ώρα 15.30 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 6 εδάφιο του Ν. 3852 /2010 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Αποστολή της 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2016».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την τακτοποίηση των δαπανών Π.Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ. 25-01-2016 Πρόσκληση Δ.Σ. 15-02-2016 »

                deyatneo181