×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδότηματος Χρήστου Θανόπουλου του Δήμου Τρίπολης, έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 (Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις) που αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των κληροδοτημάτων  και
  2. Τις με αριθμό 1 & 2 /2016 αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος

Διακηρύττει

ότι εκτίθεται σε δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης (Κληροδότημα Χρήστου Θανόπουλου).

  1. Το μίσθιο, είναι μία μονοκατοικία κατασκευής της δεκαετίας του 1930, εμβαδού 112,50 τ.μ., με υπόγειο εμβαδού 32,75 τ.μ. επί οικοπέδου εμβαδού 200,00 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στην οδό Μαλάμου 6, στην Αθηνά (περιοχή ΜΕΤΣ) και θα χρησιμεύσει ως  κατοικία.

  1. Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα λήγει στις 31-12-2020. Η μίσθωση μπορεί να παρατείνεται με γραπτή αίτηση του μισθωτή, στο Δήμο Τρίπολης, έξι μήνες πριν λήξει η μίσθωση ή η τυχόν παράταση αυτής και με τη σύμφωνη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.

  1. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του πιο πάνω αναφερομένου ακινήτου, ορίζονται τα διακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (250,00 €)μηνιαίως.

  1. Το μίσθωμα, που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία, θα ισχύει για όλη την περίοδο της μίσθωσης. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κατά ποσοστό 4% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου. Σε περίπτωση που η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα Νοεμβρίου που προηγείται από τον μήνα αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), είναι μεγαλύτερη του 5%, τότε η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται κατά το ποσοστό αυτής της μεταβολής. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των εξακοσίων ΕΥΡΩ (600,00 €).

  1. Το κόστος των αναγκαίων επισκευών που θα πραγματοποιήσει με δαπάνες του ο μισθωτής, σύμφωνα με την από 2-9-2016 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης, ανέρχεται στο ποσό των 22.568,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και οι οποίες θα γίνουν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης και θα πιστοποιηθεί η πραγματοποίησή τους από αυτή.

  1. Τέλος, τον μισθωτή βαρύνουν και οι οφειλόμενες δαπάνες ύδρευσης– αποχέτευσης (λογαριασμοί Ε.Υ.Δ.Α.Π.) που υπάρχουν σήμερα, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 230,00€ και για όποιο ποσό ανέλθουν μέχρι την έναρξη της μίσθωσης και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 31-12-2017.

  1. Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Χρήστου Θανόπουλου, του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32, έως και είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45, τηλ 2713 600463.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Tzioumis Website 348x290

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

deyat

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

eshops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deyat

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

 

Menoume Tripoli 300x250

 
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181