×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Πρόσκληση Δ.Σ 12-02-2019 και ώρα 20.00

Σας καλούμε την  12η -2- 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση εργασιών «Έλεγχος, συντήρηση συστήματος πυροπροστασίας κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης»
 2. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης» για κάλυψη μέρους δαπανών εκπαιδευτικών εκδρομών
 3. Καταστροφή άχρηστου υλικού/παγίων του δημοτικού ακινήτου «Φούρνος» της Τ.Κ. Αλέας
 4. Καταστροφή άχρηστου υλικού/παγίων του δημοτικού ακινήτου (Ταβέρνα- Καφενείο «Μέδουσα») στην Τ.Κ. Στενού
 5. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 6. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 24/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 25/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 26/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 27/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 28/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 29/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 32/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 16. Έκδοση απόφασης έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω προσαρμογής με το ΠΔ 118/06 (υπόδειγμα 12), ιδιοκτησίας Διαμαντή Μιχάλη με ενοικιαστή την εταιρεία Γεώργιος Παν. Δεληγιάννης & ΣΙΑ ΕΕ, επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου (ΟΤ 139) εντός σχεδίου στην ΤΚ Λεβιδίου ΔΕ Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης
 17. Υποβολή πρότασης στις προσκλήσεις 518, 520, 522 / 21-12-2018 του ΕΠ «Πελοπόννησος» για την εφαρμογή δράσεων ΤΑΠΤοΚ
 18. Δέσμευση πιστώσεων σχετικά με το προτεινόμενο έργο με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
 19. Αναβάθμιση, Συντήρηση των Εφαρμογών Λογισμικού έτους 2019
 20. Τεχνική Υποστήριξη των Εφαρμογών Λογισμικού έτους 2019
 21. Περί επιχορήγησης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας
 22. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Αστροφυσικής Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας
 23. Οικονομική ενίσχυση
 24. Απόφαση για την ονομασία της κύριας Δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Περπατάρη με την επαρχιακή οδό Τρίπολης-Θάνα- Περπατάρη στη θέση «Αγ. Ιωάννης» όπως αναφέρεται στην Απόφαση με αρ. 4624/2010 (ΦΕΚ 531/12-12-2010)»
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 30.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 34. Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2018 Δ.Ε.Π.Ε.
 35. Περί έγκρισης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης
 36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                            

                deyatneo181