Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης - 31η Οκτωβρίου 2019

Σας καλούμε την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ταβέρνα - εστιατόριο» με την επωνυμία «Δελής Νικόλαος του Γεωργίου» που βρίσκεται επί της οδού Ταξιαρχών 77 στην Τρίπολη.

2. Αντικατάσταση μελών στο Μαλλιαροπούλειο Κληροδότημα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ