Κατεπείγουσα συνεδρίαση Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης 5-12-2019

5 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄,  στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης.

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπως  την 5η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Διοργάνωση Εορτασττκών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2019 και Πρωτοχρονιάς 2020
  2. Διοργάνωση – πραγματοποίηση δράσεων στα πλαίσια λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου χωριού και Θεματικού πάρκου στην Πλ. Άρεως και λοιπές εκδηλώσεις στην Τρίπολη από 7/12/2019 έως 4/1/2020
  3. Αποδοχή δωρεάς

Λόγοι του κατεπείγοντος:

 

1,2:Επικείμενη έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2019-Πρωτοχρονιάς 2020

3: Άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης διαδικασιών δωρεάς

 

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181