Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης 23/12/2019

Σας καλούμε την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφετέρια – αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» με την επωνυμία «Λυρίδης Κωνσταντίνος του Πασχάλη» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαλλιαροπούλου και Τάσου Σεχιώτη 15 στην Τρίπολη.

2. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» με την επωνυμία «Γ. Φράγκος & Σια Ε.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Ισαάκ Σολωμού 20 στην Τρίπολη.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ