Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27/012020

Σας καλούμε την 27ηΙανουαρίου2020ημέραΔευτέρα καιώρα20.00ναπροσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την με αριθμό 55905/29-07-2019 KYAYπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το αρ. πρωτ. 92/17-01-2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων: 

«Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2020».

                                                         HΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181