Ορθή Επανάληψη - Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου " Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου "

Ορθή Επανάληψη.

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου " Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου " με προϋπολογισμό μελέτης 170.000,00 €.

                deyatneo181