Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την 20η Μαρτίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. για την 20η Μαρτίου 2020.

 

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

Σας καλούμε την 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ««Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης»

 

 1. Έγκριση της Διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης για το έργο: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ »

 

 1. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – ΕΣΗΔΗΣ) για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση δημοσίου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης»

 

 1. Περί αναμόρφωσης του εγκεκριμένου ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2020.

 

 1. Όροι δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του πρώτου ορόφου του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικός Φούρνος» της Κοιν. Σταδίου, στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Σταδίου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

 

 1. Περί επιχορήγησης της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου.

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (Κωδικός οφειλέτη 78666)

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων κ.ο.κ. (Κωδικός οφειλέτη 13570)

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων

 

 1. Χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης στου πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρίπολης (πλημμύρα 5/2/2019 και 4/10/2019)

 

 1. Χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης στου πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρίπολης (πλημμύρα 19/6/2019 )

 

 1. Ανάκληση των υπ’ αριθ. 520/2017 και 517/2017 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από  27-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών), να γνωμοδοτήσει σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για τη μετατροπή  εισφοράς γης  σε χρήμα για ιδιοκτησίες στην Π.Ε. Σταδίου του Δήμου Τρίπολης.
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

    

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

         ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ               

           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ