Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης δια περιφοράς (τηλεφωνικά) ή με τηλεδιάσκεψη, την 22α Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης δια περιφοράς (τηλεφωνικά) ή με τηλεδιάσκεψη, την 22α  Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με 14.00  για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς στα πιο κάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ.
  2. Περί απαλλαγής ή μείωσης καταβολής μισθωμάτων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Παροχή στέγασης στα πλαίσια λήψης μέτρων για την προστασία άστεγων και τον περιορισμό διάδοσης του  κορωνοϊού
  4. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ Α.Ε. για το έργο «FTTH A/K Τρίπολης» στο Δήμο Τρίπολης
  5. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας
  6. Παράταση προθεσμίας του έργου : «Διαμόρφωση οδών ιστορικού κέντρου Τρίπολης»
  7. Παράταση προθεσμίας για το έργο : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου δημοτικών ενοτήτων ανατολικού τομέα Δήμου Τρίπολης λόγω φυσικών καταστροφών – Τμήμα IV : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Σκυρίτιδα»
  8. Παράταση προθεσμίας έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Βαλτετσίου»
  9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του
  10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου

 

 

 

 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181