Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (25/5/2020)


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, Παναγιώτης Παράσχος, καλεί την 25η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης (Εθνικής Αντίστασης 43), για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης.

Στη συνεδρίαση, χει προγραμματιστεί συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφετέρια - μπαρ» με την επωνυμία «Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης και Δεληγιάννη στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφε μπαρ - εστιατόριο» με την επωνυμία «Καφεστίαση Ο.Ε.» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης και Μαλλαροπούλου 23 στην Τρίπολη.
  1. Δωρεά περιουσιακών στοιχείων – ακινήτων του Δήμου Τρίπολης στο ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης και κοινοποιείται στον Δήμαρχο Τρίπολης, κ. Κώστα Τζιούμη.

 

                deyatneo181