Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κληροδότημα Ιωάννου Μπενοπούλου - Μαιναλιώτη εκμίσθωση διαμερίσματος στην Αθήνα

Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μπενοπούλου - Μαιναλιώτη, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32, έως και 17-6-2020.

Συνημμένα αρχεία: