Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης (17/6/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                     

ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη    12-6-2020

Αριθ. Πρωτ.: 14035

   

ΠΡΟΣ                                                                                                                                                                                                                                              

   1) Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής Δήμου Τρίπολης

   2)  Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

   3)  Επικεφαλής Παρατάξεων

   4) κ. Πρόεδρος της Κοινότητας  Τρίπολης    

   5) κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης  

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε την 17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ - 15:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20250), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν  40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και δ)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω  θέματα:

  1. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφενείο – Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας Μαυρούλη Βασιλική στο Λιμποβίσι ΔΕ Φαλάνθου.
  2. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια – Εστιατόριο – Πρατήριο Άρτου -Παντοπωλείο» ιδιοκτησίας Κολλίντζα Χρήστου στη Κ. Βλαχέρνας ΔΕ Λεβιδίου.
  3. Τροποποίηση των υπ΄αριθμ 653/2017 & 975/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. Τρίπολης, σχετικά με την «παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κανάκης Ι. – Καψιμάλης Π. ΕΕ» που βρίσκεται  επί της  πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη.
  4. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφέ Μπαρ – Μεζεδοπωλείο» ιδιοκτησίας κ. Νάτση Βασιλείου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου 21 & Χρυσοστόμου Σμύρνης στην Τρίπολη.
  5. Παραλαβή και έγκριση της Ε΄ ανάρτησης της μελέτης «Σύνταξη της πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Τρίπολης στην περιοχή Κολοκοτρώνη».
  6. Κανονισμός λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης.

 

  • Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων – προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181