Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κληροδότημα Θανόπουλου | Εκμίσθωση κατοικίας στην Αθήνα

Στη δημοσιότητα δίνεται η διακήρυξη για την εκμίσθωση του ακινήτου του Κληροδοτήματος Θανόπουλου.

Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλονται  ή κατατίθενται σε κλειστό  φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Θανόπουλου, του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση  Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32,  έως και 9-7-2020.

Συνημμένα αρχεία: