Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (30/6/2020)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 25/6 /2020
Αρ. Πρωτ: 15629

ΠΡΟΣ:
 κ. Δήμαρχο Τρίπολης.
 κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.
 κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης.
 κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης,
 κ.κ.Προέδρους Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 30η Ioυνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ.Μητρόπουλου - Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1ο) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
2. Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Τρίπολης - ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης και Αθλητικών- Κολυμβητικών συλλόγων
3. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού γηπέδου «Αναστάσιος Μουκάκης» (Φιλικών) στον Παναρκαδικό Αθλητικό Όμιλο Κωφών «ΜΟΡΙΑΣ»
4. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
5. Περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου στον Τ.Ο.Ε.Β. Κανδήλας δημοτικού ακινήτου στην Κοιν. Λεβιδίου
6. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Πιάνας
7. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Ασέας
8. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αρτεμισίου
9. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Αλέας
10. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Πελάγους
11. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δ. Τρίπολης»
12. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018 περί «Ρύθμισης θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα» που αφορά δωρεά αγαθού και συγκεκριμένα «Κιγκλιδώματα πεζοδρομίου επί της οδού Γεωργίου Α΄ στη θέση Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου και ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής
13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση σχολικού κτιρίου και αύλειου χώρου και λοιπών δράσεων για τη σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης»
14. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «καφέ μπαρ, ουζερί – μεζεδοπωλείο» ιδιοκτησίας του κ. Νάτση Βασιλείου του Νικολάου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου 21 και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην Τρίπολη
15. Παραλαβή και έγκριση της Ε΄ ανάρτησης της μελέτης: «Σύνταξη της πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Τρίπολης στην περιοχή Κολοκοτρώνη»
16. Τροποποίηση των υπ΄αρ. 653/2017 & 975/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. Τρίπολης, σχετικά με την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κανάκης Ι. – Καψιμάλης Π.ΕΕ» που βρίσκεται επί της πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη
17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
18. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Βουρβούρων
19. Aνάκληση της αρ. 153/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης «Περί πρόσληψης προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης»
20. Ανάκληση της αρ. 221/2020 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά με «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη Λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τρίπολης έτους 2020»
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών & υπηρεσιών του Δήμου και επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ.
22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
23. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
24. Διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ., κατά την περίοδο 2020-2021
25. Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Τρίπολης – έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής
26. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Τρίπολης 2020

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181