Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης (13/7/2020)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                      ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

             Τρίπολη    8-7-2020 

           Αριθ. Πρωτ.: 17202

   

ΠΡΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   1) Τα Μέλη της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής Δήμου Τρίπολης

   2)  Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

   3)  Επικεφαλής Παρατάξεων

   4) κ. Πρόεδρος της Κοινότητας  Τρίπολης    

   5) κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 

Σας καλούμε την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κεκλεισμένων των θυρών κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για το παρακάτω  θέμα:

  1. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα Υ.Ε. «Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας Κ. Κολοβού & ΣΙΑ ΕΕ στο 2ο χιλ. ΕΟ Τρίπολης - Σπάρτης.
  2. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Παραδοσιακό Καφενείο – Ζαχαροπλαστείο με εργαστήριο» ιδιοκτησίας κ. Κουρή Διαμάντω του Ιωάννη που βρίσκεται εντός οικισμού Δαβιάς ΔΕ Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης.
  3. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο, σουβλατζίδικο» (TIME OUT) ιδιοκτησίας κ. Σπηλιοπούλου Μαρία του Γεωργίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού & Κύπρου στην Τρίπολη.
  4. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση Αναψυχής (αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο με δικαίωμα έψησης)» ιδιοκτησίας της κ. Τρίκολα Βασιλικής του Κωνσταντίνου που βρίσκεται επί της οδού Παναρκάδων 35 στην Τρίπολη.
  5. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος» ιδιοκτησίας του κ. Παπακώστα Νικήτα του Δημητρίου που βρίσκεται επί της πλατείας Κολοκοτρώνη 7 στην Τρίπολη.
  6. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο, σουβλατζίδικο» (ΦΙΛΟΠΟΤΗΣ) ιδιοκτησίας του κ. Κανελλόπουλου Βασιλείου του Νικολάου που βρίσκεται επί της οδού Επισκόπου Άνθιμου 11 στην Τρίπολη.
  7. Παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έναντι του καταστήματος Υ.Ε. της εταιρείας «Ειρήνη Τσουκάκη & ΣΙΑ ΕΕ σε κατάστημα Υ.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Δημητρακοπούλου 5 στην Τρίπολη.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181