Διαγωνισμός για τη "Διαμόρφωση Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης Γρ. Λαμπράκη στον Δήμο Τρίπολης"

Ο Δήμος Τρίπολης διακηρύττει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω  των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την εκτέλεση της γενικής Υπηρεσίας με τίτλο "Διαμόρφωση Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης "Γρηγόρη Λαμπράκη" στον Δήμο Τρίπολης".

Για να "κατεβάσετε" τα αρχεία του διαγωνισμού, πατήστε ΕΔΩ!

                deyatneo181