Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"Κληροδότημα Θωμά Παμπούκη - Εκμίσθωση ακινήτων στην Αθήνα"

Οι δημοπρασίες θα γίνουν με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλονται  ή κατατίθενται σε κλειστό  φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παμπούκη, του
Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση  Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32,  έως και 17-8-2020.