Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Ιούλιος 2020)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον μήνα Ιούλιο ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181