Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων,
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Συνημμένα αρχεία: