Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Αύγουστος 2020)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον μήνα Αύγουστο ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181