"Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης"

Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων" προχωρά ο Δήμος Τρίπολης.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181