Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Τρίπολης | Οι β' αναμορφωμένοι πίνακες για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει τους β' αναμορφωμένους πίνακες, κατόπινελέγχου των δικαιολογητικών, για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών - καθαριστριών.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.