Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Σεπτέμβριος 2020)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον μήνα Σεπτέμβριο  ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: