"Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης"


Στη διακήρυξη του 2ου επαναληπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης" προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΔ.doc 

Μελέτη.pdf

Διακήρυξη.pdf

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181