Πρόσκληση "κεκλεισμένων των θυρών" συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (11/11/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τηλέφωνο :2713-600420

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                 

                        Τρίπολη 06-11-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ.: 31607

                                                                       ΠΡΟΣ

1)    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης

2)    κ. Δήμαρχο Τρίπολης

3)    Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

4)    Επικεφαλής παρατάξεων

5)    κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

6)    κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π.μ., να προσέλθετε  στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, «κεκλεισμένων των θυρών», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

 

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για «Εκμίσθωση ισογείου καταστήματος του δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Λίμνης»

 

 1. «Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2020»

 

 1. «Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2020»

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά την μετά από αναβολή δικάσιμο της 15-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ898/21-5-2020, Αρ. Πιν. 20, Αρ. Καταχ. ΠΡ289/30-9-2016)  προσφυγής της «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α..Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης  (Μετά την Α485/2019 προδικαστική)
 2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 15-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ896/21-5-2020, Αρ. Πιν. 25, Αρ. Καταχ. ΠΡ300/3-9-2019) προσφυγής της «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.» (Ναυπλίου 195 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 15-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ894/21-5-2020, Αρ. Πιν. 24, Αρ. Καταχ. ΠΡ299/3-9-2019)  προσφυγής της «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. Μy market» (Ο.Η.Ε. 20 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 8-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ953/25-5-2020, Αρ. Πιν. 11, Αρ. Καταχ. ΠΡ279/29-7-2019) προσφυγής της «ALPHA BANK» (Ναυπλίου 26 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 8-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ951/25-5-2020, Αρ. Πιν. 10, Αρ. Καταχ. ΠΡ278/29-7-2019)  προσφυγής της «ALPHA BANK» (Εθνομαρτύρων 9 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου  να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, την 2-12-2020, όσο και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης της ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. για τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2533/2019 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ενεργώντας τα νόμιμα και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και προς υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων του Δήμου

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 15-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ892/21-5-2020, Αρ. Πιν. 23, Αρ. Καταχ. ΠΡ286/5-8-2019)  προσφυγής της «ΔEΔΔΗΕ Α.Ε.» (Λυκούργου & Ναυαρίνου - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 15-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ890/21-5-2020, Αρ. Πιν. 22, Αρ. Καταχ. ΠΡ285/2-8-2019)  προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» (Αλ. Σούτσου 2Γ - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά την μετά από αναβολή δικάσιμο της 15-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ888/21-5-2020, Αρ. Πιν. 21, Αρ. Καταχ. ΠΡ284/2-8-2019)  προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» (Αλ. Σούτσου 2Α - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 8-12-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ947/25-5-2020, Αρ. Πιν. 13, Αρ. Καταχ. ΠΡ282/1-8-2019)  προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Ναυπλίου & Ο.Η.Ε. - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 8-12-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ957/25-5-2020, Αρ. Πιν. 12, Αρ. Καταχ. ΠΡ281/1-8-2019)  προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Πλ. Γεωργίου Β΄. 8-10 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 

 1. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 40/2020 Α.Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 1. Περί υποβολής πρότασης, στην πρόσκληση ΕΣΠΑ ΕΠ «Πελοπόννησος» με κωδ ΠΕΛ90 Α/Α ΟΠΣ 4356 στον άξονα προτεραιότητας 3, πράξης με τον τίτλο «Ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη» προϋπολογισμού  έως του ποσού 2.990.000,00 €

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ: ΕΜΠ 87/02-11-2020)

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.         

          

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΝΕΟΤΕΡΩΝ  ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                               

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181