Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

ΑΔΑ:Ψ5Φ4ΩΗΡ-ΝΛ1  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη   10 Νοεμβρίου 2020

       Αρ.  πρωτ:  31915

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45 

 

Τ.Κ.: 22132 -Τρίπολη

 

ΠΛΗΡ: Δ.Καλογεράς

ΤΗΛ: 2713600431

 

FAX: 2710235085

 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Τρίπολης,  έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως ισχύει.
  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.
  • Την ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου

Γνωστοποιεί ότι :

Θα προσλάβει έναν Μηχανολόγο Μηχανικό, κατηγορίας  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.) ως Ειδικό Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέματα μηχανολογικών έργων, εργασιών  και μελετών καθώς και προμηθειών του Δήμου.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:

Α)Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετικό με το αντικείμενο απασχόλησής τους.

β)Ειδίκευση σε επιστημονικό  ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας .

γ)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του  Ν. 3584/2007. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα δικαιολογητικά (πτυχίο ή δίπλωμα, υπεύθυνη δήλωση, φωτοαντίγραφο ταυτότητας κλπ ) θα κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου  2020 είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης -   Λαγοπάτη 45 Τ.Κ. 22132  Τρίπολη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

                deyatneo181