"Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20"


Τη διακήρυξη για τη σύμβαση  "Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20" ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά συνημμένα αρχεία. 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181