Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος του δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Λίμνης

Ο Δήμος Τρίπολης δίνει στη δημοσιότητα τη διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος του δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Λίμνης.

Διαβάστε το σχετικό συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181