Συνοπτικός διαγωνισμός για "Τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Λεβιδίου & Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης"

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: κΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ & ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412116 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α'ΙΟ8-08-2016) (σχετική η με αριθμό 219Ι2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης).

"Κατεβάστε" τα σχετικά αρχεία του έργου, εδώ.

                deyatneo181