Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον Δήμο Τρίπολης

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ωρών ημερησίως) συνολικά επτά (7) ατόμων στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» του επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020» προχωρά ο Δήμος Τρίπολης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία. 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181