Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 05 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στην Πλατεία Βαλτετσίου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 05 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στην Πλατεία Βαλτετσίου στην Κοινότητα Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181