Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2020

Στα συνημμένα αρχεία, αναρτώνται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2020.

Η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς με επιπλέον αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181