«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου ΤΕΒΑ/FEAD"

Ο Δήμος Τρίπολης, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας 2020».

Αναλυτικές λεπτομέρειες, στα συνημμένα αρχεία.  

                deyatneo181