Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του ακινήτου "Δημοτικός Φούρνος" στην Κοινότητα Σταδίου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου “Δημοτικός Φούρνος” στην Κοιν. Σταδίου.

Διαβάστε αναλυτικά το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181