Ενημερωτικό δελτίο για τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Τρίπολη 27-04-2021

                       


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει και υπενθυμίζει σε επιχειρήσεις και κάθε ενδιαφερόμενο ότι, κατόπιν εισηγήσεως της Δημοτικής Αρχής, έγκαιρα και προλαμβάνοντας τις όποιες εξελίξεις στα θέματα της λειτουργιάς των τοπικών επιχειρήσεων, με την αριθμ:18/2021 Α.Δ.Σ. έχει αποφασιστεί ΟΜΟΦΩΝΑ:

  1. Χρέωση του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων αναλογικά για όσο διάστημα βρίσκονται σε λειτουργία τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και όχι για όλη τη διάρκεια του έτους.
  2. Αντιλαμβανόμενοι τις ειδικές οικονομικές και όχι μόνο συνθήκες λόγω COVID-19, προβλέφθηκε είτε η δυνατότητα για επιπλέον έκπτωση (20%) στις επιχειρήσεις που καταβάλουν εφάπαξ το τέλος είτε η δυνατότητα μηνιαίων δόσεων για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Σε συνέχεια, ενημερώνουμε ότι, παρά τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλει η τρέχουσα κατάσταση και Νομοθεσία με τις ειδικές ρυθμίσεις για τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων εργασίας (εξ’ αποστάσεως εργασία και ειδικών αδειών), η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σε διάστημα λίγων ημερών έχει ανταποκριθεί σε πάνω από διακόσια πενήντα (250) αιτήματα επιχειρήσεων του Δήμου μας για επιστροφή Δημοτικών τελών και φόρων του έτους 2020 και έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των ανωτέρω επιχειρήσεων ποσά που υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000,00 €). 

                                                           
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Τσαγκαρέλης Αντώνιος

                deyatneo181