Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (1/6/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τηλέφωνο :2713-600420

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.        

                        Τρίπολη, 28-5-2021                          

                        Αρ. Πρωτ.: 13810

             

 ΠΡΟΣ

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης
 • κ. Δήμαρχο Τρίπολης
 • Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
 • Επικεφαλής παρατάξεων
 • κ.Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης
 • κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ.   Τρίπολης

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 01η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη ΔΕ Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016», προϋπολογισμού €580.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της οικίας Θ. Κολοκοτρώνη στο Λιμποβίσι», προϋπολογισμού €19.926,80 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου και πρώην ΚΕΠ Στενού», προϋπολογισμού €56.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 1. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Συνοικισμού Κολοκοτρώνη».

 1. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση οδών ιστορικού κέντρου Τρίπολης».
 2. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ.

 1. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων από την θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016», προϋπολογισμού 1.900.000,00 ευρώ.

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της 1ης ΣΣΕ του έργου: «Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης».

 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσωρινή μεταβατική λύση διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Τρίπολης – Α φάση: περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού €526.000,00.

 1. Διενέργεια προμήθειας «Κινητήρα εσωτερικής καύσης οχήματος» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 1. Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης ύστερα από την 947/2021 απόφασης της ανεξάρτητης αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών στα πλαίσια της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης,  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021, για την κατακύρωση αναδόχου, προϋπολογισμός δαπάνης €797,88.

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 14-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης,  να γνωμοδοτήσει σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για τη συντέλεση απαλλοτριώσεων στην  π.ε Φιλικών.

      Σχετ. :  Η με αρ. πρωτ. 10294/20-4-2021 αίτηση της ιδιοκτήτριας & η από 28-1-         2021 έκθεση προεκτίμησης.

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-6-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. καταχ. ΠΡ89/15-3-2017, αρ. πιν. 23)  προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α114/2021 προδικαστική).
 2. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Εφετείο Ναυπλίου, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 79/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης  και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της  εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής  για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής.
 3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτελέσεως μετά αιτήματος προσωρινής διαταγής, κατά της υπ’ αριθ. 79/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και του ιδιώτη Δ.Κ. του Γ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης και να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών  ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτών  για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει σημείωμα και προτάσεις, να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής.
 4. Έγκριση ηλεκτροδότησης pillar στην Κοιν. Νεστάνης Δ.Ε. Μαντινείας.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Δήμου Τρίπολης, για την είσπραξη τέλους.

 1. Μίσθωση του ακινήτου του Πετροπούλειου Κληροδοτήματος για τις ανάγκες δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου Πόλης.

 1. Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τουν Αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού περιπάτου», με την προσθήκη υποέργου.

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στο Πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον κατάλογο Ανείσπρακτων ΔΕΗ.

 1. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών.

 1. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών.

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 62581).

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.: ΕΜΠ 67/18-5-2021).

 1. Έγκριση απολογισμού 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».

 1. Έγκριση απολογισμού 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης».

 1. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους κοινοτήτων Δήμου Τρίπολης.

 1. Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης του Δήμου Τρίπολης με τίτλο: «Αναπλάσεις στις Τ.Κ. Λεβιδίου και Νεστάνης του Δήμου Τρίπολης», στο πλαίσιο Πρόσκλησης στο ΕΠ «Πελοπόννησος» Άξονας Προτεραιότητας: 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί κατά την ένορκη εξέταση μάρτυρα στο Ειρηνοδικείο Τρίπολης την 9-6-2021 για την υπόθεση αγωγής  ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης (ΑΓ337/23-10-2019) που θα συζητηθεί στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης Τμήμα Β΄. Μονομελές κατά την μετά από  αναβολή δικάσιμο της 15-6-2021. (Σχετ.: Η 750/2020 απόφαση Ο.Ε.).

 1. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.: ΕΜΠ 69/27-05-2021).

 1. Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου να προβεί στη σύνταξη σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και της Ενορίας Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Λεβιδίου, στα πλαίσια του έργου: «Σημειακές Αναπλάσεις στην Κοινότητα Λεβιδίου».

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-6-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. Καταχ. ΑΚ140/16-5-2016, αρ. πιν. 55)  ανακοπής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και κατά του Δήμου Τρίπολης.(Μετά τηνΑ195/2021 προδικαστική).

 1. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση-πραγματοποίηση εκδηλώσεων εις     μνήμην του «Γρηγόρη Λαμπράκη», στις 6/6/2021 στην Κοινότητα Κερασίτσας.

 1. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση τελετής μνήμης πεσόντων αεροπόρων στην Επισκοπή Τεγέας.

 1. Έγκριση σύμβασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης γηπεδικής έκτασης και ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Επισκοπή Τεγέας από τον Τεγεατικό Σύνδεσμο.

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 81324).

   

 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181