Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (21/7/2021)

Εκτάκτως την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00΄ μ.μ. έως 13:30΄ μ.μ., δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα διεξαχθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181