Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης περισσευμάτων βοσκής Δ.Ε. Λεβιδίου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2021.

Διαβάστε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181