Διαγωνισμός για το έργο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης»


Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της μελέτης «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τρίπολης», προεκτιμώμενης αμοιβής 91.695,45 (με ΦΠΑ 24%).

Δείτε όλα τα σχετικά αρχεία, ΕΔΩ.

                deyatneo181