Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (30/8/2021)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τηλέφωνο :2713-600420

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.        

                Τρίπολη, 26-8-2021                          

                Αρ. Πρωτ.: 22945

 

 ΠΡΟΣ

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης
 • κ. Δήμαρχο Τρίπολης
 • Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
 • Επικεφαλής παρατάξεων
 • κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

 

 

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

 

 1. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων.

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 21625/11-8-2021 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Μπουντή Κωνσταντίνου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. Α164/2021 απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης – Τμήμα Α΄. Τριμελές.

 

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 21451/9-8-2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανασίου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. 104/2020 απόφαση  του  Ειρηνοδικείου Τρίπολης.

 

 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2021.

 

 1. Oικονομική ενίσχυση

 

 1. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

 

 1. Έγκριση Πρακτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2: Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 11ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ».

 

 1. Δράσεις προώθησης εκδηλώσεων εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

 

 1. Προμήθεια πολυσέλιδου εντύπου με το επίσημο πρόγραμμα "ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ 2021" για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

 

 1. Παράταση προθεσμίας έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 1. Διοργάνωση-πραγματοποίηση εκδήλωσης (μουσικο-θεατρικής παράστασης) στις 19/9/2021, που θα πραγματοποιηθεί στην Θέατρο Άλσους Αγ. Γεωργίου.

 

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα Κτηματογράφησης ακινήτων του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Διενέργεια της υπηρεσίας «Συγγραφή και έκδοση βιβλίων σε μορφή camera-ready, για τη συμβολή του Δήμου Τρίπολης στη σύγχρονη μελέτη του σημαντικότερου γεγονότος της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, της Επανάστασης του 1821, με σκοπό να παραμείνει στο μέλλον ουσιαστική αναφορά στην Ελληνική ιστοριογραφία», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της εξωδίκου διαμαρτυρίας – δήλωσης - πρόσκλησης ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης σχετικά με την οποία αιτείται τη διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω παραγραφής τους.

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 702/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ: 6Θ3ΠΩΗΡ-ΞΝΩ) μόνο ως προς το ποσό του  υπολογισμού της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει   αναγνωριστική κυριότητας αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Τρίπολης, κατά των  φερομένων ως ιδιοκτητών της Πλατείας Αποδήμων Αρκάδων, καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις και όλα  τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά μέσα  στις νόμιμες προθεσμίες και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α276/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης εκπόνησης μελετών του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο μαρτυρικό χωριό Βλαχέρνας από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ».
 1. Αποδοχή δωρεάς.

 

 1. Αποδοχή δωρεάς.

 

 1. Αποδοχή επιχορήγησης που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. στους Δήμους της χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου SARS-CoV-2.
 1. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου.

 

 1. Περί έγκρισης Α.Δ.Σ. του με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 

 1. Διενέργεια της υπηρεσίας: «Ηχογράφηση του συμφωνικού περιγραφικού έργου “Η Άλωση της Τριπολιτσάς” (Μουσική αναπαράσταση της Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς), σε σύνθεση του Γεωργίου Κατραλή», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την εκπρόθεσμη δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων του ακινήτου που περιγράφεται στο υπ’ αριθ. 44197/21-1-1935 συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου προς κοινότητα του π. συμβολαιογράφου Τριπόλεως Ιωάννη Τσιώλη (Δωρεά και κληροδότημα Γεωργίου Παπαηλιού).

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης  κατά τη δικάσιμο της 1-10-2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 14-5-2021 με αρ. κατάθεσης 146/2021 αγωγής πρώην υπαλλήλου του Δήμου Τρίπολης κατά του Δήμου Τρίπολης.

 

 

 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

                                                         ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181