Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (1/9/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                   

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη,     27-8-2021

Αρ. Πρωτ: 23015

 

ΠΡΟΣ :

Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø  κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø  κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

 

 

Σας καλούμε στις 1 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα  20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά την περίοδο 2021-2022
 2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ στο Δήμο Τρίπολης κατά το σχολικό έτος 2021-2022
 3. Εκτέλεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την άμεση λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης της επιδημίας του κορωνοιού COVID-19
 4. Αποδοχή επιχορήγησης
 5. Αποδοχή απόδοσης τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2020
 6. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Χώρος στο Παλαιό Δημαρχείο Τρίπολης της Κοινότητας Τρίπολης
 7. Aπευθείας εκμίσθωση του υπ’αρ. 1689 αγροτεμαχίου αναδασμού Έλους Κανδήλας
 8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 9. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 10. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 11. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 12. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 13. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 14. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Βλαχέρνης
 15. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2021
 16. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2021
 17. Παραλαβή 1ου σταδίου της μελέτης : «Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τ.Κ. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης»
 18. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2021 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Κοινότητας Τρίπολης»
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ» (4η παράταση)
 20. Αποδοχή δωρεάς
 21. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Δάρα
 22. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρίπολης»
 23. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων (τηλεφωνικές συσκευές) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/06)
 24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181