Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Αύγουστος 2021)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Αύγουστο 2021 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181