Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (6/10/2021)


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη,  30 -9-2021

Αρ. Πρωτ: 26616

 

ΠΡΟΣ :

Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø  κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø  κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε στις 6 Oκτωβρίου 2021 ημέρα Tετάρτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου της Guiyang (Γκουιγιάνγκ) της Κίνας
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 585/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης εκπόνησης μελετών του έργου με τίτλο: «Πρότυπο οικογενειακό πάρκο Βλαχέρνας» στο μαρτυρικό χωριό Βλαχέρνας από πόρους του Ελληνογερμαικού Ταμείου
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης για το έργο: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθήνας και του μουσείου με τη δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου»
 5. Αποδοχή δωρεάς
 6. Αποδοχή δωρεάς
 7. Αποδοχή δωρεάς
 8. Αποδοχή δωρεάς
 9. Αποδοχή επιχορήγησης που κατανεμήθηκε από το ΥΠ. ΕΣ. στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού SARW-Cov-2
 10. Aποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων τω σχολικών μονάδων του Δήμου από 1/5/2021 έως 31/8/2021
 11. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: 1ος όροφος κτηρίου δωρεάς Αικατερίνης χήρα Παν. Ζιαζιά στην Κανδήλα (πρώην Παιδικός Σταθμός) (Δυνάμει των διατάξεω του αρ. 196, του Ν. 4555/20218 «Κλεισθένςη Ι»
 12. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, κατάστημα (καφενείο) στην πλατεία της Κοιν. Καμαρίου
 13. Mίσθωση χώρου στέγασης Δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
 14. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και εγγραφή του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγριακόνας Δ.Ε.Βαλτετσίου» Δ.Ε.Βαλτετσίου
 15. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού ΠΕΛΟΠΙΔΑ στην κ. Καρακάλου Αλεξάνδρα του Ηλία, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΧ 3049»
 16. Τροποποίηση – παράταση χρόνου και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προσωρινή διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Τρίπολης – Β’ Φάση».
 17. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 18. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 19. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 20. Λήψη απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τον καθορισμό μιας (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ (για κοινή χρήση) για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και κατοίκων του οικισμού Λεβίδι, επί της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού στην ανατολική πλευρά της πλατείας του οικισμού, εντός σχεδίου οικισμού Λεβιδίου.
 21. Πρόθεση Δήμου σχετικά με αίτημα άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας εντός του Ο.Τ. 138 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.
 22. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης» ιδιοκτησίας της Θεοδωροπούλου Μαρίας που βρίσκεται επί της πλατείας Βαλτετσίου 17 την Τρίπολη.
 23. Αλλαγή σκοπού για το ακίνητο που περιγράφεται στο υπ. αρ. 2974/1994 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρίπολης Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης, στη θέση «Περπατάρι» ή «Τουρκοδένδρι» εκτός ορίων οικισμού Τζίβα, το οποίο αγοράστηκε για την εγκατάσταση των Αθιγγάνων της περιοχής
 24. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών
 25. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τρίπολης στα σχολικά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
 26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για δράση ΚΔΑΠ- Μ.Ε.Α.
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών, έργων και       υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.
 28. Περί έναρξης των διαδικασιών λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.).
 29. Εκπρόσωποι του Δήμου Τρίπολης στα Σχολικά Συμβούλια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181