«Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το Σχολικό Έτος 2021–2022»

Ο Δήμος Τρίπολης αναρτά τα αρχεία για τον διαγωνισμό σχετικά με την «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το Σχολικό Έτος 2021–2022».

Διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181