Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (14/12/2021)

Την Τρίτη (14/12/2021) στις 13.00, θα διεξαχθεί μεικτή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181