Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (21/12/2021)

Την Τρίτη (21/12/2021) στις 10.00, θα διεξαχθεί μεικτή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181