Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κληροδότημα Γεωργίου Κουτσογιαννόπουλου - Εκποίηση καταστημάτων στην Αθήνα

Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλοντα ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Γεωργίου Κουτσογιαννόπουλου,
του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32, έως και τις 24-3-2022.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: